Wednesday, 1 February 2017

Narsimha Velumajala: నరసింహ

Narsimha Velumajala: నరసింహ: . తల్లిదండ్రులు భార్య – తనయు లాప్తులు బావ మఱదు లన్నలు మేన – మామగారు ఘనముగా బంధువుల్ – గల్గినప్పటికైన దాను దర్లగ వెంట – దగిలి రారు యముని...

No comments:

Post a Comment

మాఊరిలొ అంగడి

.ఎవరొ వేసిన గొంగడి అలుపేలేని అంగడి .కుచ్చుల సారీతొ సింగిడి  మనసే మాయం రంగడి  .గొర్రెల ముందర గొల్ల గొంగడి  ఆవుల మందతొ అ...